Новини та коментарі

30.03.2012
Чи варто вести журнал відвідання підприємств контролюючими органами?
Фахівці Юридичної фірми "Арес" рекомендують усім суб'єктам господарювання відповідально відноситись до ведення Журналу відвідання підприємств контролюючими органами (далі – Журнал), оскільки недооцінюють його значення при відстоюванню власних інтересів.
Відповідно до указу Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.07.1998 р. № 817/98 ведення журналу носить рекомендаційний характер, однак його наявність надасть можливість здійснити контроль над перевіряючими в частині перевірки їх повноважень та дозволить уникнути «несанкціонованих» перевірок. В першу чергу тому, що складовими частинами журналу є такі дані:

мета і характер перевірки;
назва органу, що здійснює перевірку;
прізвище, ім'я, по батькові інспектора;
номер його службового посвідчення і посада;
дата видачі і номер напряму або розпорядження на проведення перевірки;
дата початку і закінчення перевірки.

Вищевказані відомості перевіряючий зобов’язаний не лише вказати, але і скріпити власним підписом. Відмова представника контролюючого органу від підпису в журналі є підставою для недопущення його до проведення перевірки. Більше того, про факт цієї відмови суб'єкт підприємницької діяльності зобов’язаний повідомити письмово у триденний строк контролюючому органу, в якому працює такий перевіряючий.

Додатко потрібно зазначити, що окрім службового посвідчення перевіряючий повинен мати та надати під розписку направлення на перевірку та копії наказу керівника на проведення перевірки, в якому зазначаються підстави проведення перевірки, дата її початку та дата закінчення.

В направленні на перевірку повинно бути зазначено:
дата його видачі,
назва органу, який буде проводити перевірку;
мета перевірки;
вид перевірки;
підстави проведення перевірки;
дата початку та дата закінчення перевірки;
посади, звання та прізвища посадових осіб органу, які проводитимуть перевірку.