Новини та коментарі

10.04.2012
ДАЄТЕ В ПОЗИКУ – ЗВЕРНІТЬ УВАГУ !!!
Позика, як вид суспільних відносин зародилася ще в часи римського права та являється актуальною і поширеною в сучасних відносинах між людьми. Звичайно, за такий довгий проміжок часу позика, як спосіб врегулювання та оформлення відносин змінилась, еволюціонувала та ускладнилась, щоб відповідати вимогам сучасного суспільства.
Особливості укладення договору позики, сторони, та вимоги до даного договору передбачені та врегульовані Цивільним кодексом України від 16.01.2003р. №435-IV із подальшими змінами та доповненнями.

Юристи юридичної фірми «Арес» враховуючи особистий досвід та проблеми, що виникають в процесі стягнення коштів за договорами позики, з метою застереження громадян України, а зокрема жителів міста Тернополя, від негативних наслідків, що можуть настати через недотримання всіх вимог чинного законодавства України при укладенні договору позики звертають Вашу увагу на наступне.
Як передбачено статтею 1046 Цивільного кодексу України, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
Згідно ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.

Враховуючи наведені статті бачимо, що договір позики являється реальним договором, тобто являється укладеним лише з моменту передання грошей позикодавцем позичальнику. Договір позики укладається як в усній так і в письмовій формі. В письмовій формі, згідно вимог Цивільного кодексу України, договір позики укладається, якщо його сума не менш ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. Нотаріальне посвідчення даного правочину законом не вимагається, проте може застосовуватись на вимогу однієї із сторін чи за спільною домовленістю сторін.

Договір позики являє собою намір сторони позичити другій стороні певну річ чи конкретну кількість речей визначених родовими ознаками. Отже, при наданні в позику Адвокат Юридичної фірми "Арес"  Братівник Ігор Васильович  звертає Вашу увагу на те, що самого договору позики не достатньо для підтвердження факту передачі грошей чи інших речей визначених родовими ознаками у випадку коли друга сторона (позичальник) заперечує такий факт. Згідно частини 2 статті 1047 Цивільного кодексу України на підтвердження укладення договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. Зауважуємо, що на підтвердження договору позики може бути представлена не лише письмова розписка, а й платіжне доручення банку, рахунок – фактура на товари та будь-які інші документи, що можуть підтвердити передання позикодавцем позичальнику визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Додатову інфрмацію по данній статті можна отримати за телефоном: 097 930 73 77    Адвокат Братівник Ігор Васильович