Новини та коментарі

24.04.2012
Новий Митний кодекс України: нові положення законодавства
 21 квітня 2012 року було опубліковано прийнятий Верховною Радою України Митний кодекс України від 13.03.2012 року №4495-VI. Відповідно до положень пункту 1 Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України цей Кодекс набирає чинності з першого числа другого місяця, що настає за місяцем, в якому його опубліковано, крім пункту 9 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Кодексу. Таким чином, Митний кодекс України набирає чинності 1 червня 2012 року.
Про новий Митний кодекс України написано вже багато статей та проведено не один семінар, але звичайно лише практика його застосування допоможе розібратися в тому, чи дійсно він був потрібен та чи полегшив він життя суб’єктам підприємницької діяльності.
Наразі підприємствам слід уважно досліджувати норми Митного кодексу України та визначати для себе кращі шляхи побудови відносин з митними органами в нових реаліях, очевидно, що погано підготовлені можуть опинитися у не досить гарній ситуації. Зокрема, при всій спрямованості прийняття Митного кодексу України на приведення митного законодавства України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення а також імплементацію у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України деякі положення Митного кодексу України є відверто несприятливими для платників податків порівняно з діючим кодексом.
Слід звернути увагу на основні питання, що зазвичай турбують підприємців, а саме щодо сплати податків та зборів у зв’язку з розмитненням товарів, наприклад, щодо визначення митної вартості товару, класифікації товару за УКТЗЕД, притягнення до адміністративної відповідальності.
Так, щодо визначення митної вартості та класифікації товару за УКТЗЕД передбачено можливість після проведення митного оформлення коригування за рішенням митниці вказаних показників з наступним винесенням повідомлень-рішень з визначенням грошових зобов’язань. У випадку з митною вартістю це досягнуто зазначенням в положеннях статті 55 Митного кодексу України відповідної можливості коригування, а у випадку з класифікацією товарів визначено, що відтепер митниця лише здійснює контроль правильності класифікації декларантом товарів, а не класифікує товари за УКТЗЕД (ст. 313 поки ще діючого Митного кодексу України). Це аж ніяк не полегшує існуючу ситуацію, в якій знаходяться підприємці. Більше того, повне узгодження положень Митного кодексу України та Податкового кодексу України в частині відносин з контролюючими органами лише погіршить ситуацію для платників податків. Щодо відповідальності за порушення митних правил, то посилення відповідальності за статтею 472 Митного кодексу України (аналог статті 340 діючого кодексу) взагалі є абсолютно неприйнятним та аж ніяк не узгоджується з положеннями європейського законодавства, особливо з урахуванням розгляду відповідних справ в рамках КУпАП. Слід звернути увагу на те, що за новим Митним кодексом України змінено поняття терміну «декларант» та визначено як «особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування») тобто і до відповідальності за порушення митних правил відтепер зможуть притягати посадових осіб підприємств (ст. 459 Митного кодексу України).
Адвокат Юридичної фірми "Арес" Братівник Ігор Васильович відмічає необхідність чіткого узгодження дій декларантів з інтересами підприємств та використання усіх передбачених прав у відносинах з митними органами, таким чином, щоб більшість дій декларантів здійснювалася саме за відповідним рішенням чи роз’ясненням митного органу (принаймні при перших митних оформленнях товарів за новим Митним кодексом України).