Новини та коментарі

23.04.2012
Законодавці знову підтримують малий та середній бізнес
19.04.2012 р. набрав чинності Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». На думку розробників Закону, його прийняття дозволить забезпечити сприятливі умови розвитку малого і середнього підприємництва в цілях формування конкурентного середовища в економіці України; сприятиме просуванню продукції суб'єктів малого і середнього підприємництва на внутрішній та закордонні ринки, збільшенню кількості суб'єктів малого підприємництва, поліпшенню їх фінансового стану.
Як відмічає адвокат Юридичної фірми "Арес" Черніцький Іван Романович, навіть поверхневий аналіз тексту Закону дозволяє не погодитись із оптимістичними прогнозами його розробників.
Так, Законом передбачені такі види фінансової державної підтримки як часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва; надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і середнього підприємництва; надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для започаткування і ведення власної справи; надання позик на придбання і впровадження нових технологій тощо.
Разом з цим, ні коментований Закон, ані інші закони України не містять способу реалізації передбачених Законом механізмів фінансової державної підтримки та відповідно повноважень органів державної влади щодо фінансової, інформаційної, консультаційної державної підтримки суб’єктів підприємництва, що не враховує вимог частини другої статті 19 Конституції України, згідно з якою органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. В умовах такої законодавчої нерегламентованості суб'єкти малого бізнесу не лише не зможуть отримати реальну фінансову підтримку від держави, а й можуть бути втягнуті в корупційні схеми, пов'язані із правом на отримання фінансової підтримки.
Особливу увагу слід приділити такому виду фінансової державної підтримки як державна (місцева) гарантія за кредитом. Так, у відповідності до ч. 3 ст. 17 Бюджетного кодексу України, державні (місцеві) гарантії надаються на умовах платності, строковості, а також забезпечення виконання зобов'язань у спосіб, передбачений законом. Істотними умовами договору щодо надання державної (місцевої) гарантії мають бути зобов'язання суб'єкта господарювання: внести плату за надання державної (місцевої) гарантії; надати майнове або інше забезпечення виконання зобов'язань за гарантією; відшкодувати витрати державного (місцевого) бюджету, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань; сплатити пеню за прострочення відшкодування зазначених витрат.
В той же час, Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» не передбачає жодних виключень та обмежень щодо порядку отримання державних (місцевих) гарантій по кредитах, які будуть надаватися як фінансова державна підтримка. За таких умов фінансова підтримка держави для суб'єкта малого підприємництва може виявитись більш обтяжливою ніж отримання кредиту в банку на загальних підставах.
Беручи до уваги перелічені недоліки Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» можна сказати, що норми Закону не мають дієвого механізму їх реалізації, а сам Закон носить популістський характер. Тому, суб'єктам малого підприємництва, як і раніше, швидше за все, доведеться розраховувати лише на свою власну підтримку.