Новини та коментарі

10.07.2012
Новий Митний кодекс України 2012: вже є зміни
08.07.2012 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм», яким було змінено новий Митний кодекс України 2012 року та Податковий кодекс України.
Слід зазначити, що узгодження окремих норм вийшло за рамки врегулювання колізій між положеннями нормативних актів, і місцями є просто доповненням законодавства новими правилами. В новий Митний кодекс України 2012 року, зокрема, було внесено зміни щодо діяльності уповноваженого економічного оператора, коригування митної вартості, митного режиму тимчасового ввезення, порушення митних правил тощо.
Серед іншого можна звернути увагу на те, що було доповнено положення пункту 2 частини 6 статті 55 Митного кодексу України, яким визначено одну з підстав відмови у митному оформленні товарів за заявленою декларантом митною вартістю (фактично цю підставу було розширено), а саме, відтепер відмовити у митному оформленні можуть, в разі неподання декларантом або уповноваженою ним особою документів згідно з переліком та відповідно до умов, зазначених у частинах другій - четвертій статті 53 цього Кодексу, або відсутності у цих документах всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.
Очевидно, що поняття підтвердження числових значень складових митної вартості товарів є оціночним поняттям і може використовуватись митними органами для відмови у митному оформленні товарів.