Новини та коментарі

18.03.2013
Застава у кримінальному процесі
Згідно зі ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України, запобіжними заходами  є: 
1) особисте зобов'язання;
2) особисте поручительство; 
3) застава; 
4) домашній арешт; 
5) утримання під вартою. 

 Всі ці заходи, які були внесені у відповідності з новим КПК, є новими в практиці. Досить цікавим є застосування застави як запобіжного заходу на практиці. Згідно зі ст. 177 КПК, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спроб сховатися від органів досудового слідства або суду; знищити, сховати або знищити будь-яку з речей або документів, що мають істотне значення для встановлення обставин  злочину; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста; перешкоджати кримінальному провадженню; вчинити інше  правопорушення. 

 Можливість застосування застави до особи, щодо якої застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, може бути визначена в постанові слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу. При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз'яснюються його обов'язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов'язки по забезпеченню належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого і його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов'язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального злочину, майнового і сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. 

Розмір застави повинен в достатній мірі гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов'язків і не може бути свідомо непомірним для нього. Внесення застави регулюється «Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу», затвердженого Постановою КМУ № 15 від 11.01.2012р. Цим порядком регулюються механізми внесення, повернення та звернення у дохід держави коштів, у разі застосування запобіжного заходу у вигляді застави. Застава вноситься у національній грошовій одиниці на спеціальний рахунок суду, який обрав такий запобіжний захід, відкритий в органах Казначейства в установленому законодавством порядку (депозитний рахунок суду).

Застава може бути внесена:
 підозрюваним, обвинуваченим або іншою особою, що діє від його імені (далі - особа); заставодавцем - іншою фізичною чи юридичною особою, яка вносить кошти від свого імені. Застава не може бути внесений юридичними особами державної або комунальної власності, або які фінансуються з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі яких є частка державної, комунальної власності або належить суб'єкту господарювання, що перебувають у державній або комунальній власності. Внесення коштів на депозитний рахунок суду здійснюється на підставі платіжного доручення особи або заставодавця не пізніше п'яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави. Підтвердженням внесення коштів на депозитний рахунок суду платіжний документ з відміткою банку про виконання, який надається слідчому, прокурору або суду, який здійснює кримінальне провадження. 

 Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а в разі відсутності такого рахунку - готівкою через банки або підприємства поштового зв'язку. Проблемним може бути повернення коштів, внесених на депозит в якості застави. Для повернення коштів, внесених в якості застави, особа або заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи або заставодавця, в якій обов'язково зазначаються реквізити банківського рахунку, на який будуть зараховуватися кошти, що підлягають поверненню, а в разі відсутності банківського рахунку - відомості про банк або підприємство поштового зв'язку; завірена судом копія ухвали слідчого судді, суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів в якості застави. Повернення коштів, внесених в якості застави, здійснюється протягом п'яти робочих днів з дня надходження документів до органу Казначейства. Звернення застави в дохід держави здійснюється на підставі копії постанови слідчого судді, суду, вироку суду, в яких міститься рішення про звернення застави в дохід держави, прийнято у випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України. Копія постанови слідчого судді, суду, вироку суду, протягом п'яти днів з дня набрання законної сили направляється слідчим суддею (судом), який їх постановив або прийняв, до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу.

Рекомендація адвоката у кримінальних справах: ніколи не поспішайте давати свідчення, користуйтеся своїм правом на адвоката. Адвокат по кримінальних справах знає як правильно вибудувати захист і підкаже, що можна, а що не потрібно говорити, щоб не ускладнити своє становище. Не потрібно економити на собі. Допущені помилки на стадії надання свідчень можуть дуже дорого коштувати в кінці. Довірте свої проблеми фахівцеві.