Новини та коментарі

02.04.2012
Порядок реєстрації іноземних інвестицій
Порядок реєстрації іноземної інвестиції складається з таких етапів:

Оформлення довіреності підприємством, яке виступає інвестором на ім’я фізичних осіб, які здійснюватимуть реєстрацію інвестицій в Україні.

Ввезення на територію майна, яке буде внесене до статутного фонду

Складання векселя в іноземній валюті, визнаній Національним банком конвертованою, на суму ввізного мита з відстроченням платежу не більш як на 30 календарних днів з дня оформлення ввізної вантажної митної декларації. Вексель складається у приміщенні банку в якому відкрито поточний рахунок векселедавця, а також виготовлення двох копій векселя, одна – для векселедавця, друга - для ДПІ, оригінал векселя подається в митний орган.

Оформлення вантажної митної декларації із зазначенням того, що майно ввозиться з метою внесення до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями

Подання в день митного оформлення майна векселедавцем векселя та його копії векселедержателю для обліку.

Реєстрація векселя в ДПІ

Внесення майна на баланс об’єкта інвестиції

Погашення векселя

Внесення змін до статуту, пов’язаних із збільшенням статутного фонду та реєстрація цих змін.

Підготовка документів для подання до ДПІ та облдержадміністрацію,

Подання документів до ДПІ:
- інформаційне повідомлення у трьох примірниках
- копія статуту об’єкта інвестиції (не обов’язково нотаріальна)
- копія довіреності, посвідчена нотаріально

Отримання інформаційного повідомлення з відміткою ДПІ про підтвердження інвестиції.

Подання документів до облдержадміністрації:
- інформаційне повідомлення у трьох примірниках
- копія статуту посвідчена нотаріально
- копія свідоцтва, посвідчена печаткою та підписом керівника
- копія довідки статистики, посвідчена печаткою та підписом керівника;
- копії банківських документів системи SWIFT
- довідка з банку про перерахування коштів для формування статутного фонду об’єкта інвестиції
- оригінали платіжних доручень про сплату за реєстрацію іноземних інвестицій
- копія довіреності, посвідчена нотаріально.

Отримання інформаційного повідомлення у двох примірниках, один з яких передбачений для ДПІ.

Для підготовки всіх належних документів для реєстрації іноземних інвестицій  і проведення процедури реєстрації іноземних інвестицій звертайтеся до фахівців Юридичної фірми "Арес"

Юридична фірма "Арес" - це згуртована команда юристів високої кваліфікації. Наші фахівці готові прийти до Вас на допомогу у будь-якій ситуації, запропонувавши максимально ефективні і вірні з точки зору законодавчого регулювання рішення. Юристи фірми - це професіонали з колосальним досвідом роботи, у тому числі і в такій сфері, як реєстрації іноземних інвестицій.