Новини та коментарі

15.06.2013
ВСУ повідомив про правові висновки, прийняті за результатами перегляду рішень госпсудів
У листі від 01.05.2013 р. Верховний Суд повідомив про висновки, викладених у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 111-16 ГПК, за II півріччя 2012 року.
 
Спори про право власності та інші речові права
Права особи, яка вважає себе власником майна, не підлягають захисту шляхом задоволення позову до добросовісного набувача з використанням правового механізму, передбаченого статтями 215, 216 Цивільного кодексу. У речових правовідносинах захист прав особи, яка вважає себе власником майна, можлива лише шляхом задоволення віндикаційного позову, якщо існують підстави, передбачені ст. 388 ЦК, які дають право витребувати майно у добросовісного набувача. У разі якщо право власності оспорюється або не визнається іншою особою власник майна може пред'явити позов про визнання його права власності відповідно до ст. 392 ЦК (постанови ВСУ від 04.12.2012 р. у справі № 3-55гс12, від 11.12.2012 р. у справі № 3-65гс12).
 
Спори щодо забезпечення виконання зобов'язань
У разі якщо поручитель при укладенні договору поруки погодив встановлення в майбутньому розміру процентної ставки за кредитним договором на підставі додаткових договорів, то таке встановлення процентної ставки за додатковими договорами не є збільшенням обсягу відповідальності поручителя і не може бути підставою для припинення договору поруки на підставі ст. 559 ЦК. Іпотека є самостійним видом забезпечення виконання зобов'язання. Правова природа іпотеки полягає в забезпеченні можливості кредитора у разі невиконання боржником зобов'язання, забезпеченого іпотекою, одержати задоволення за рахунок переданого в іпотеку нерухомого майна переважно перед іншими кредиторами боржника. На відносини майнової поруки норми ст. 559 ЦК про припинення поруки не поширюються, оскільки іпотека за правовою природою є запорукою і регулюється нормами § 6 гл. 49 ЦК та Законом «Про іпотеку» (постанова ВСУ від 16.10.2012 р. у справі № 3-45гс12).
 
Спори, що виникають з договорів найму (оренди), лізингу
При розгляді судами справ про стягнення неустойки за прострочення повернення об'єкта лізингу слід враховувати особливості наслідків припинення договору фінансового лізингу, які встановлені пунктами 5, 6 ст. 10 Закону «Про фінансовий лізинг». До вказаного договору не застосовуються положення ст. 785 ЦК, яка передбачає стягнення неустойки у розмірі подвійної плати за користування річчю за час прострочення у разі неповернення наймодавцю предмета найму (постанова ВСУ від 18.12.2012 р. у справі № 3-68гс12).
 
Спори, що виникають з договорів страхування
За змістом ч. 6 ст. 261 ЦК за регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від дня виконання основного зобов'язання. У зв'язку з цим з моменту виконання страховиком свого зобов'язання за договором добровільного страхування у нього виникає право пред'явити регресний позов до суду (постанова ВСУ від 07.08.2012 р. у справі № 3-31гс12).Положення п. 37.2 ст. 37 Закону «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», яким встановлено, що за кожен день прострочення виплати страхового відшкодування з вини страховика або МТСБУ особі, яка має право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, діє у період, за який нараховується пеня, не поширюється на правовідносини між страховиками, оскільки зазначена норма регулює відносини страховика та страхувальника за договором страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (постанова ВСУ від 26.09.2012 р. у справі № 3-41гс12 ).