Новини та коментарі

03.04.2012
Вищий спеціалізований суд надав роз'яснення щодо застосування окремих норм ЦПК України
Законом України від 20 грудня 2011 року № 4176-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку здійснення судочинства", що набрав чинності 14 січня 2012 року, були внесені зміни до ряду статей Цивільного процесуального кодексу України.
Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних та кримінальних справ (далі - Вищий спеціалізований суд), розглянувши листи голів апеляційних судів щодо деяких спірних питань застосування процесуальних норм у зв'язку зі змінами до Цивільного процесуального кодексу України, своїм листом № 4-183/0/4-12 роз'яснив процедуру вчинення деяких процесуальних дій, від яких настають різні правові наслідки.
Так, відповідаючи на питання черговості вирішення питань, пов'язаних із відкриттям апеляційного провадження у справі, визначених статтею 297 ЦПК, якщо апеляційна скарга подана з пропуском строку на оскарження рішення суду та не відповідає за своїм змістом вимогам закону, Вищий спеціалізований суд зазначив наступне: «…у разі наявності двох недоліків апеляційної скарги одночасно (пропуск строку на оскарження та невідповідність скарги за змістом вимогам закону або несплати суми судового збору) пропонується залишати апеляційну скаргу без руху для усунення цих двох недоліків одночасно. При цьому в разі, наприклад, несплати судового збору протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали (частина перша статті 121 ЦПК), апеляційна скарга може бути визнана неподаною лише після вирішення питання про поновлення строку на апеляційне оскарження (тридцять днів з дня отримання ухвали). У разі визнання наведених підстав для поновлення строку неповажними суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження у справі. У цьому випадку питання повернення сплаченого судового збору вирішується відповідно до вимог статті 7 Закону України «Про судовий збір»».
Роз'яснюючи порядок застосування положень пункту 1 частини четвертої статті 297 ЦПК, Вищий спеціалізований суд вказав: «пунктом 1 частини четвертої статті 297 ЦПК визначено, що суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі, якщо справа не підлягає апеляційному розгляду у порядку цивільного судочинства. Отже, на стадії відкриття апеляційного провадження у справі суддя перевіряє лише те, чи у порядку цивільного судочинства ухвалене судове рішення (на підставі норм ЦПК). В іншому випадку суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі. У разі, якщо судове рішення ухвалене за правилами ЦПК, але справа не підлягала розгляду в порядку цивільного судочинства, то підстав для відмови у відкритті апеляційного провадження немає. Таке судове рішення підлягає скасуванню із закриттям провадження у справі на підставі пункту 1 частини першої статті 205 ЦПК».
Як зазначає адвокат Юридичної фірми "Арес" Братівник Ігор Васильович, у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 32 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», до повноважень вищого спеціалізованого суду входить надання методичних роз'яснень судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики. Таким чином, учасникам судового процесу, приймаючи рішення про вчинення певних процесуальний дій, доцільно брати до уваги наведені роз’яснення Вищого спеціалізованого суду, оскільки ними ж будуть керуватися і суди нижчих інстанції розглядаючи відповідні заяви та клопотання сторін.