Запитання - відповіді

online-консультація юриста в Тернополі

 У цьому розділі Ви маєте можливість отримати online-консультацію юристів та адвокатів Тернополя з питань, пов'язаних з цивільних, господарських, кримінальних, адміністративних, земельним, трудовим, сімейним законодавством.

 Для отримання юридичної online-консультації максимально коротко і ясно сформулюйте Ваше запитання, а також викладіть факти, які, на Ваш погляд, мають юридичне значення.


Колектив Юридичної фірми "Арес"
 

Ви можете залишити нам своє запитання:

Заголовок:

Текст запитання:

Автор:

E-mail для отримання відповіді:

(введений Вами е-mail не буде відображатись в гостьовій)
Введіть 5 цифр, що зображені ліворуч:
 Заповіт
Доброго дня! Питання таке. Є квартира дідуся і бабусі (частка по 50%), які склали заповіт і заповіли її дочці. Бабця вже 3 роки як померла і частка її перейшла дочці, але дочка документи ще не виробляла на себе. Дідусь зараз у важкому стані. Заповіт не міняли. В дочки є ще рідна сестра пенсійного віку. Питання: 1.В разі смерті дідуся чи згідно законодавста якась частка переходить сестрі (навіть якщо в заповіті тільки вказана лише одна дочка)? 2. Чи дочка буде повноправним власником квартири в разі смерті? 3. Які витрати орієнтовно понесе переоформлення квартири коли заповіт набуде сили? Дякую
Ігор
14.08.2015
відповідь:

Доброго дня! З приводу Вашого запитання інформуємо, що відповідно до частини 1 статті 1241 Цивільного кодексу України – «Малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки спадкують, незалежно від змісту заповіту, половину частки, яка належала б кожному з них у разі спадкування за законом (обов'язкова частка). Розмір обов'язкової частки у спадщині може бути зменшений судом з урахуванням відносин між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення.»
Тобто, згідно наведеної норми статті рідна сестра (яка як розуміється з Вашого запитання теж є дочкою бабусі і дідуся), особа якої не вказана в заповіті, має право на обов’язкову частку, якщо на момент відкриття спадщини досягла пенсійного віку. Відповідно, якщо на момент смерті бабці вона вже досягла пенсійного віку, то претендує на ¼ квартири (спадкового майна). Якщо ж на момент смерті бабусі вказана особа, ще не була такою, що досягла пенсійного віку, то може претендувати лише на обов’язкову частку в спадщині, що заповідає дідусь. В такому випадку розмір обов’язкової частки буде становити 1/8 квартири (спадкового майна).
Відповідно, якщо друга дочка (особа якої не вказана в заповіті) не відмовиться від своєї обов’язкової частки у спадщині, то дочка, що вказана в заповіті не зможе бути власником цілої квартири.
Для отримання інформації про витрати на оформлення власності на спадкове майно радимо звернутись до нотаріуса.
 

Адвокат Братівник Ігор Васильович


Іпотека допоможіть будь-ласка
Чи може ДВС продати майно що перебуває в іпотеці банка на підставі рішення суду про стягнення з мене заборгованості на користь цього ж банку?
Ігор
13.08.2015
відповідь:

Позиція нашої юридичної фірми з данного приводу така, що органи ДВС не мають права в силу вимог ЗУ “Про іпотеку» продавати майно, що є предметом іпотеки на підставі рішення суду про стягнення заборгованості і без наявності рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки. Ця позиція правова і у випадку її невизнання або оспорювання треба відстоювати таку позицію в суді. 

Адвокат Братівник Ігор Васильович


Захист прав споживачів
Доброго дня!У мене питання щодо захисту прав споживачів!Чи мають право приватні підприємства відмовити мені надати інформацію про власника,надати мені книгу скарг по вимозі,надати контактні дані держіспекції по захисту прав споживачів?Дякую!
Олег Миронович
27.06.2015
відповідь:

Згідно Закону України «Про захист прав споживачів», зокрема п. 4, ч. 1, ст. 4, споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця).
 Згідно наказу Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України «Про затвердження Інструкції про Книгу відгуків і пропозицій на підприємствах роздрібної торгівлі та у закладах ресторанного» від 24.06.1996р. №349 із наступними змінами і доповненнями, затверджено інструкцію, що регулює дані правовідносини. Вказаною інструкцією визначено, що всі підприємства (одиниці) роздрібної торгівлі та заклади ресторанного господарства незалежно від форм власності ведуть Книгу відгуків і пропозицій встановленої форми, в яку споживачі записують скарги, пропозиції, відгуки та зауваження (пункт 1 Інструкції). Книга відгуків та пропозицій розміщується на видному і доступному місці в куточку споживача.(пункт 2 Інструкції) Споживачу, який бажає зробити запис до Книги відгуків і пропозицій, повинні бути створені необхідні для цього умови. Забороняється вимагати від заявника пред'явлення будь-яких особистих документів або пояснення причин, що викликали необхідність написання скарги, пропозиції, відгуку, зауваження.(пункт 5).

Таким чином, виходячи зі змісту наведених нормативних актів можна зробити висновок, що інформацію про власника підприємства Вам зобов’язані надати, оскільки в даному випадку власник виступає виконавцем (продавцем) послуг. Книгу скарг і пропозицій теж маєте право безперешкодно використовувати згідно наведених вище вимог Інструкції. Що стосується контактних даних про орган, що здійснює контроль у сфері захисту прав споживачів, то можу повідомити, що дана інформація являється публічною і виробник, виконавець чи продавець товарів, робіт, послуг не несуть обов’язку її надавати.
 
Адвокат Братівник Ігор Васильович 


Штраф ДАЇ
Доброго дня! скажіть, будь-ласка, якщо у постанові про штраф інспектор не вписав суму подвійного штрафу(цифрами і словами) там, де це необхідно було,і дана постанова вже у ДВС, то чи може це бути підставою для скасування даної постанови збоку ДВС. Наперед вдячний
Олександр
13.06.2015
відповідь:

Вимоги до постанови про адміністративне правопорушення зазначено в статті 283 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Так, в даній статті передбачено, що постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; опис обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.
Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), переліченими у пунктах 1 - 4 статті 213 цього Кодексу, одночасно вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування.
Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження.
Постанова колегіального органу приймається простою більшістю голосів членів колегіального органу, присутніх на засіданні.
Постанова по справі про адміністративне правопорушення підписується посадовою особою, яка розглянула справу, а постанова колегіального органу - головуючим на засіданні і секретарем цього органу.
У випадках, передбачених законодавством України, про захід стягнення робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне правопорушення або постанова оформляється іншим установленим способом.
Статтею 308 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено, що разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 цього Кодексу, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.
У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується: подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті цього Кодексу.
Таким чином, стягнення подвійного розміру штрафу в примусовому порядку передбачено відповідною статтею КУпАП і не являється обов’язковим до зазначення в самій постанові про накладення адміністративного стягнення. Відповідно, не зазначення інспектором наслідків несплати в добровільному порядку накладеного штрафу не являється підставою для скасування такої постанови.

Адвокат Братівник Ігор Васильович


 


поручительство
Доброго дня
необхідна Ваша порада у справі:
Мою маму Марію Михайлівну без її згоди і відома родич вказав у договорі кредиту як "поручителя"
її присутності при підписанні договору не було,ніяких докумунтів ( паспорт,код,довідку про доходи і т.д. )мама не підписувала і не подавала.
Мама пенсіонерка,
Тепер ми періодично отримуємо дзвінки від банку з вимогами про погашення боргу.Ми неодноразово намагалися звязатися з даним родичем ,але він на звязок не виходить.
Як такий договір поручительства визнати недійсним та зняти зобовязання з мами???
Дякую
мій тел.0666038004
Іра
05.06.2015
відповідь:

Доброго дня. Описана Вами ситуація містить ознаки шахрайських дій, тому можна звертатись із відповідною заявою в правоохоронні органи. Проте, найпростіший шлях вирішення даного питання - визнання недійсним договору поруки або кредитного договору в частині поручительства (якщо порука передбачена в кредитному договорі) шляхом звернення до суду. Відсутність підпису Вашої матері на договорі означає відсутність її волі щодо укладення правочину. Відповідно, вона не являється стороною договору і не може набувати будь-яких прав чи обов’язків, а також нести будь-яку відповідальність за таким договором.

Адвокат Братівник Ігор Васильович 


сторінка Попередня 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19